Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Rättspsykiatrisk undersökningsenhet
Foto: JKF PHOTO
mer

Riskbedömningsinstrument

Att kunna förutsäga faktorer som ökar risken för brott och identifiera behandlingsbehov är nyckeln till evidensbaserad praktik. Det mest använda och beforskade instrumentet för risk- och behovsbedömning är Level of Service/Case Management Inventory (LS/CMI).

I enlighet med risk-behovs-responsivitetsmodellen mäter detta instrument riskfaktorer som har empiriska samband med återfall i brott, vilket på ett effektivt sätt kan vägleda en effektivare behandling. Utbildningen utgår från en svensk version av LS/CMI som ursprungligen är utvecklat i Kanada av Don Andrews, James Bonta och Stephen Wormith.

Utbildning i LS/CMI

Rättsmedicinalverket har ensamrätt på LS/CMI i Sverige och erbjuder utbildning i instrumentet. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom till exempel öppen eller sluten kriminalvård, rättspsykiatri eller missbruksvård. Utbildningen är två dagar och anordnas av Rättsmedicinalverket, antingen som öppna utbildningar eller som beställningsutbildning.

Utbildningen tar upp allmänna och övergripande aspekter på risk- och riskhantering, metodbelysning av olika utvecklingslinjer i ett tillbakablickande perspektiv. Särskild vikt läggs vid skattningsövningar och tolkning av skattningar med LS/CMI™.

Efter godkänd examination får deltagarna behörighet att använda LS/CMI.

Detta är LS/CMI™

  • ett komplett system för case-management
  • användarvänligt och lätt att sammanställa
  • psykometriskt tillförlitligt genom sin goda reliabilitet och validitet
  • kan användas inom alla forensiska sammanhang, till exempel öppen eller sluten kriminalvård, rättspsykiatri och missbruksvård.
  • kan användas av psykologer, frivårdspersonal, psykiater, kriminalvårdspersonal, socialsekreterare med flera som genomgått särskilt användarutbildning
  • lämpligt att använda för kvinnor och män över 15 år
  • normerat utifrån köns-och populationsaspekter (institutionsvård respektive frivård eller öppenvård)
  • utprovat i nära samråd med användare

Beställ material och utbildning

För att boka utbildning, beställa material eller ställa frågor, välkommen att kontakta:

Björn Fredriksson
Rättspsykiatriska undersökningsenheten i Stockholm
Telefon: 010-48 34 551
E-post: bjorn.fredriksson@rmv.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.