Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Forskargruppledare och seniora forskare

Forskningsarbetet på Rättsmedicinalverket leds med hjälp av ett antal nyckelpersoner som flera av dem bland annat fungerar som forskargruppledare.

Johan Ahlner
Johan Ahlner

Johan Ahlner

Överläkare vid Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgentik och rättskemi
Gästprofessor, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet

Kontakt: johan.ahlner@rmv.se

Aktuell forskning

Toxicolist

Syfte: Definiera dödliga koncentrationer för läkemedel i postmortalt blod.

Tidplan: 2014-2017

Forskargruppledare: Johan Ahlner och Henrik Druid

Publikationer:
Sedative and hypnotic drugs — fatal and non-fatal reference blood concentrations


Läkemedelsepidemiologi

Syfte: Kartlägga användningen av läkemedel och droger i samhället med utgångspunkt ur Rättsmedicinalverkets data.

Tidplan: 2014-2017

Publikationer:
Post-mortem concentrations of drugs determined in femoral blood in single-drug fatalities compared with multi-drug poisoning deaths

High prevalence of previous arrests for illicit drug use and/or impaired driving among drivers killed in motor vehicle crashes in Sweden with amphetamine in blood at autopsy

Demographics and post-mortem toxicology findings in deaths among people arrested multiple times for use of illicit drugs and/or impaired driving


 

Peter Andiné
Peter Andiné

Peter Andiné

Överläkare vid Rättsmedicinalverkets undersökningsenhet för rättspsykiatri i Göteborg
Docent och universitetslektor i rättspsykiatri, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Centrum för etik, juridik och mental hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Kontakt: peter.andine@rmv.se

Aktuell forskning

NEUROFOR – Neurobiologiska studier av aggressivt antisocialt beteende hos forensiskt psykiatriska (rättspsykiatriska) patientgrupper

Syfte: Att kartlägga neurobiologiska mekanismer och mått på disinhibition med hjälp av hjärnavbildande tekniker och EEG.

Tidplan: 2016 –


Missbruk och rättspsykiatri

Syfte: Att vid rättspsykiatrisk undersökning kartlägga förekomst av droger hos förövare vid gärningstillfället.

Tidplan: 2016 –


Insikt, ansvar, uppsåt

Syfte: Att i tvärvetenskapliga projekt beskriva och analysera begreppen och dess användning inom straffrätt och rättspsykiatri

Tidplan: 2014-2018


 

Henrik Druid
Henrik Druid Foto: Ulf Sirborn

Henrik Druid

Rättsläkare vid Rättsmedicinalverkets enhet för rättsmedicin i Linköping
Professor, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska institutet

Kontakt: henrik.druid@rmv.se, 070-6027141
http://ki.se/en/onkpat/henrik-druids-group

Aktuell forskning

Toxicolist

Syfte: Definiera dödliga koncentrationer för läkemedel i postmortalt blod.

Tidplan: 2014-2017

Forskargruppledare: Johan Ahlner och Henrik Druid

Publikationer:
Sedative and hypnotic drugs — fatal and non-fatal reference blood concentrations
Henrik Druids forskargrupp, publikationer


Postmortal kemi

Syfte: Utnyttja enkla analysmetoder för att påvisa allvarliga medicinska tillstånd.

Tidplan: 2017-2019, analyser av ögonvätska med hjälp av blodgasinstrument.
2018-2020, applikation av utvalda kliniskt kemiska analyser av ögonvätska, serum och urin. Vissa med enkla instrument in-house och andra i samarbete med kliniska kemi laboratorium.


Toothchem

Syfte: Bestämning av ålder och härkomst av oidentifierade avlidna. Genom analys av inlagring av bomb-puls 14C och den stabila isotopen 13C i tänder (och senare i projektet även i skelettdelar), har en strategi utvecklats som kan tillämpas i skarpa fall.

Tidplan: 2017-2021


 

Anders Eriksson
Anders Eriksson

Anders Eriksson

Överläkare i rättsmedicin vid Rättsmedicinalverkets enhet för rättsmedicin i Umeå
Professor i rättsmedicin, vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering/rättsmedicin, Umeå universitet

Kontakt: anders.eriksson@rmv.se

Forskningsfält

Skadeanalys och skadeprevention


 

Henrik Gréen
Henrik Gréen

Henrik Gréen

Ansvarig för forskning och utveckling rättsgenetik vid Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgenetik och rättskemi
Docent, Institutionen för medicin och hälsa, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet

Kontakt: henrik.green@rmv.se

Aktuell forskning

 

Farmakogenetikens betydelse för droginducerad toxicitet

Syfte: Att identifiera betydelsen och användningen av farmakogenetik vid forensisk toxikologi

Tidplan: 2012-2020

Publikationer:
Influence of CYP2D6 and CYP2C19 genotypes on venlafaxine metabolic ratios and stereoselective metabolism in forensic autopsy cases

ABCB1 gene polymorphisms are associated with fatal intoxications involving venlafaxine but not citalopram


Nya psykoaktiva substanser – metabolism, identifiering och toxicitet

Syfte: Att identifiera unika huvudmetaboliter och toxicitet av nya psykoaktiva substanser, så kallade internetdroger. Detta för att vid intag snabbare kunna identifiera och riskbedöma toxicitet vid förekomst av nya och hittills okända substanser.

Tidplan: 2014-2020

Publikationer:
Identification of AB-FUBINACA metabolites in authentic urine samples suitable as urinary markers of drug intake using liquid chromatography quadrupole tandem time of flight mass spectrometry

Putting Designer Drugs Back in Pandora’s Box: Analytical Challenges and Metabolite Identification

Identification of AKB-48 and 5F-AKB-48 Metabolites in Authentic Human Urine Samples Using Human Liver Microsomes and Time of Flight Mass Spectrometry


Plötslig hjärtdöd och nästa generations sekvensering

Syfte: Att undersöka förekomst av genetiska varianter i forensiska material som är associerade med plötslig hjärtdöd. I projektet ingår också att utveckla och etablera analysmetoder för dessa typer av sekvensvariationer.

Tidplan: 2013-2022

Publikationer:
Assessment of HaloPlex amplification for sequence capture and massively parallel sequencing of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy-associated genes


 

Marianne Kristiansson
Marianne Kristiansson

Marianne Kristiansson

Överläkare och avdelningschef vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenhet i Stockholm
Adjungerad professor, forskargruppsledare och programområdesansvarig, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet

Kontakt: marianne.kristiansson@rmv.se, 070-858 32 91, 010-4834545, 072-5989413

Forskargrupp: http://ki.se/cns/marianne-kristianssons-forskargrupp

Presentation av Marianne Kristiansson: http://orcid.org/0000-0002-9448-7643


Aktuell forskning

 

Våld och biologiska mekanismer

Syfte: Att kartlägga neurobiologiska mekanismer bakom våldsbeteende.

Tidplan: 2010-2020

Publikationer:

Brain Processing of Fearful Facial Expression in Mentally Disordered Offenders

Thinner cortex in the frontal lobes in mentally disordered offenders

Aggression, psychopathy and brain imaging – Review and future recommendations


Rättspsykiatriska, rättsmedicinska och rättskemiska aspekter av dödligt våld 2007-2009

Syfte: Att beskriva rättspsykiatriska, rättsmedicinska och rättskemiska aspekter av dödligt våld i Sverige, innefattar psykiska störningar, skadebildsanalys och kriminologiska aspekter.

Tidplan: 2011-2017

Publikationer:
Unsolved homicides in Sweden: A population-based study of 264 homicides

A population-based study on toxicological findings in Swedish homicide victims and offenders from 2007 to 2009

Differentiating Intimate Partner Homicide From Other Homicide: A Swedish Population-Based Study of Perpetrator, Victim, and Incident Characteristics

Differentiating Male and Female Intimate Partner Homicide Perpetrators: A Study of Social, Criminological and Clinical Factors

Homicide-suicide offences: description, classification and short case studies 


Datorbaserad interaktiv simulering – ny bedömnings- och behandlingsmetod för lagöverträdare

Syfte: Att utveckla nya metoder för bedömning av beteende i olika sammanhang.

Tidplan: 2010-2017

Publikationer:
Reactions on Display/Intimate Partner Violence (RoD/IPV)—A Study of a New Interactive Computer Simulation Program for the Treatment of Men Convicted of Intimate Partner Violence

A new interactive computer simulation system for violence risk assessment of mentally disordered violent offenders


 

Robert Kronstrand
Robert Kronstrand

Robert Kronstrand

Forsknings- och utvecklingsstrateg, vid Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgenetik och rättskemi
Docent i forensisk toxikologi, Linköpings universitet

Kontakt: robert.kronstrand@rmv.se

Aktuell forskning

Nya psykoaktiva substanser

Syfte: Beforska och utveckla kunskapen om nya psykoaktiva substanser
Tidplan: – 2019

Publikationer:
25C-NBOMe and 25I-NBOMe metabolite studies in human hepatocytes, in vivo mouse and human urine with high-resolution mass spectrometry 

First metabolic profile of PV8, a novel synthetic cathinone, in human hepatocytes and urine by high-resolution mass spectrometry

In Vitro and In Vivo Human Metabolism of Synthetic Cannabinoids FDU-PB-22 and FUB-PB-22

In vitro, in vivo and in silico metabolic profiling of α-pyrrolidinopentiothiophenone, a novel thiophene stimulant

The Toxicology of New Psychoactive Substances: Synthetic Cathinones and Phenylethylamines

Metabolic characterization of AH-7921, a synthetic opioid designer drug: in vitro metabolic stability assessment and metabolite identification, evaluation of in silico prediction, and in vivo confirmation

Simultaneous determination of 40 novel psychoactive stimulants in urine by liquid chromatography-high resolution mass spectrometry and library matching

Fatal intoxications associated with the designer opioid AH-7921

Mephedrone, methylone and 3, 4-methylenedioxypyrovalerone (MDPV) induce conditioned place preference in mice

LC-QTOF-MS as a superior strategy to immunoassay for the comprehensive analysis of synthetic cannabinoids in urine

Toxicological findings of synthetic cannabinoids in recreational users

A cluster of deaths involving 5-(2-aminopropyl) indole (5-IT)

An accidental fatal intoxication with methoxetamine


Thomas Nilsson
Thomas Nilsson

Thomas Nilsson

Psykolog vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenhet i Göteborg
Universitetslektor, Centrum för etik, juridik och mental hälsa & Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sektionen för Neurokemi och Psykiatri vid avdelningen för Rättspsykiatri, Göteborgs universitet

Kontakt: thomas.nilsson@rmv.se

Presentation av Thomas Nilsson på svenska

Presentation of Thomas Nilsson in english

Aktuell forskning

UPPRÄTT – Uppföljningsstudier inom rättspsykiatrin

Syfte: Kartlägga återfallsfrekvens hos olika forensiska grupper som gärningspersoner med allvarlig psykisk störning, ungdomar inom sluten ungdomsvård samt unga män dömda till fängelse. I projektet ingår att testa olika prediktionsmodeller för återfall i våldskriminalitet.

Tidplan: 2009-2018

Forskargruppledare: Thomas Nilsson

Publikationer:
The precarious practice of forensic psychiatric risk assessments

Platelet Monoamine Oxidase B Activity Did Not Predict Destructive Personality Traits or Violent Recidivism: A Prospective Study in Male Forensic Psychiatric Examinees

Violent criminal recidivism in mentally disordered offenders: A follow-up study of 13–20 years through different sanctions

Facets of psychopathy among mentally disordered offenders: Clinical comorbidity patterns and prediction of violent and criminal behavior


Återfallsmönster hos förövare av sexbrott

Syfte: Kartlägga förekomsten av återfall och undersöka graden av stabilitet i typ av brott och val av offer.

Tidplan: 2009-2018

Forskargruppledare: Thomas Nilsson

Publikationer:
Does Victim Age Differentiate Between Perpetrators of Sexual Child Abuse? A Study of Mental Health, Psychosocial Circumstances, and Crimes

Intra- and extra-familial child sexual abusers and recidivism in Sweden: a 10- to 15-year follow-up study


Samband mellan psykisk störning, brottstyp och offerrelation (RPU 2.0)

Syfte: Det övergripande syftet med projektet är att identifiera samband mellan förövar-karaktäristika, brottssituation, brottsbeteende och offerrelation. Detta för att urskilja mönster och konstellationer som kan bli utgångspunkt för komplexa prediktionsmodeller med avseende på risksituationer som kan leda till brottslighet. Men också risk för återfall i brott så att prediktionsmodellen kan användas som grund för att vidta preventiva åtgärder.

Tidplan: 2016-2022


Andreas Tillmar
Andreas Tillmar. Foto: Edis Potori

Andreas Tillmar

Teknisk molekylärbiolog, Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi
Docent i forensisk genetik, Linköpings Universitet

Kontakt: andreas.tillmar@rmv.se

Aktuell forskning

Biostatistik

Syfte: Att förbättra statistiska beräkningsmetoder vid bevisvärderingar baserat på DNA-profiler.

Tidplan: Kontinuerlig

Publikationer:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27792893

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22390853


Populationsstatistik

Syfte: Beforska och utveckla kunskapen kring den genetiska variationen i svensk och andra populationer.

Tidplan: Kontinuerlig

Publikationer:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23979058

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19590886

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16724001


Nyttjande av nya DNA-sekvenseringstekniker för DNA-profilering

Syfte: Beforska och utveckla metodik för att förbättra möjligheten för att ta fram informativa DNA-profiler.

Tidplan: Kontinuerlig

Publikationer:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26932869

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24358309


 

Ingemar Thiblin
Ingemar Thiblin

Ingemar Thiblin

Överläkare vid Rättsmedicinalverkets enhet för rättsmedicin i Uppsala
Professor, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Kontakt: ingemar.thiblin@rmv.se

Aktuell forskning

Diagnostik av spädbarnmisshandel

Syfte: Att ta fram diagnostiska riktlinjer för spädbarnmisshandel.

Tidplan: 2015-2018


Drogrelaterad död

Syfte: Att fortlöpande anpassa ett trendregister över alkohol- och narkotikarelaterad död så att det är stabilt över tid samtidigt som nya droger tas med. Att utveckla diagnostik av plötslig död hos alkoholister och användare av anabola androgena steroider.

Tidplan: 1995 – tills vidare

Publikationer:
Ett 50-tal publikationer.
Sök på Google scholar, till exempel ”Thibilin alcohol drugs”


Kvantifiering av skador vid homicid

Syfte: Att ta fram en robust och lättanvänd modell för kvantifiering av skador hos mordoffer.

Tidplan: 2014-2017

Publikationer:
Homicide Injury Quantification

Injuries inflicted on homicide victims: A longitudinal victiminologic study of lethal violence

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.