Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Statistik
mer

Statistik

Välkommen till vår statistiksida. Här hittar du statistik om bland annat utfallet av rättspsykiatriska undersökningar, rättsmedicinska obduktioner, antalet avlidna till följd av nätdroger och statistik om medicinska åldersbedömningar. Sidan uppdateras årsvis i de flesta fall men i vissa fall kontinuerligt.

 


Nätdroger

En av Rättsmedicinalverkets huvuduppgifter är att göra rättsmedicinska undersökningar av oklara dödsfall på uppdrag av polisen. I den rättsmedicinska undersökningen ingår även en omfattande rättskemisk analys för att identifiera alkoholer, läkemedel, missbruksmedel och gifter som kan ha haft betydelse för dödsfallet. Som en följd av detta ser vi på ett tidigt stadium utvecklingen av nya droger och deras farlighet på individnivå.

Fentanyl, fentanylanaloger eller heroin i rättsmedicinska obduktionsärenden i Sverige

ÅrFentanyl Fentanylanaloger *Heroin
201462097
2015583493
2016637488
201730101107
2018191194
2019**2**
I tabellen återfinns antal obduktionsärenden där fentanyl, fentanylanaloger eller heroin antingen ensamt eller i kombination med andra substanser har bedömts som dödsorsak under 2014 – 2019.

*Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.
** Siffrorna är inte klara för 2019 då alla fall inte är avslutade.

 

Ålder för avlidna av fentanyler

ÅrAntal MedianålderUnder 20Under 25Under 30
20155839,92%14%35%
20166339,00%11%32%
20173045,10%0%14%
20181844,60%8%28%
2019**********

Ålder för avlidna av fentanylanaloger

ÅrAntal MedianålderUnder 20Under 25Under 30
20153432,40%23%49%
20167432,23%20%46%
201710132,91%11%41%
20181136,50%0%27%
2019241,50%0%0%

Olika fentanylanaloger som återfunnits i obduktionsärenden

FentanylanalogAntal obduktionsärenden 2015Antal obduktionsärenden 2016Antal obduktionsärenden 2017Antal obduktionsärenden 2018Antal obduktionsärenden 2019
acetylfentanyl
31
2
4-fluor-butyrfentanyl1
furanylfentanyl284
akrylfentanyl4310
4-fluor-isobutyrfentanyl1311
4-klor-isobutyrfentanyl1
tetrahydrofuranfentanyl76
metoxiacetylfentanyl1541
bensodioxolfentanyl1
cyklopropylfentanyl7271
karfentanil3
I tabellen återfinns antal obduktionsärenden där fentanylanaloger antingen ensamt eller i kombination med andra substanser har bedömts som dödsorsak under 2015 – 2019 uppdelat på de olika fentanylanalogerna.

Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.

Fentanylanaloger i obduktionsärenden uppdelat per rättsmedicinsk enhet

Rättsmedicinsk enhetAntal obduktionsärenden 2015Antal obduktionsärenden 2016Antal obduktionsärenden 2017Antal obduktionsärenden 2018Antal obduktionsärenden 2019
RM Stockholm
513242
RM Uppsala48182
RM Linköping722221
RM Lund8121241
RM Göteborg7111111
RM Umeå38141
I tabellen nedan återfinns antal obduktionsärenden där fentanylanaloger antingen ensamt eller i kombination med andra substanser har bedömts som dödsorsak under 2015 – 2019 uppdelat på de rättsmedicinska enheterna.

Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.

Statistiken är uppdelad på RMV:s rättsmedicinska enheter och går inte att bryta ner per län.

Läs mer om nätdroger här


Rättspsykiatri

Under år 2019 har antalet genomförda rättspsykiatriska undersökningar (RPU) fortsatt att öka och är nu det högsta på 15 år. I jämförelse med år 2018 har antalet ökat med 10 procent och i jämförelse med år 2017 med 25 procent. RMV färdigställde under året en analys av de bakomliggande orsakerna till ärendeinflödet till den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten. En av förklaringarna återfinns i ett ökat antal häktade inom Kriminalvården. Mellan 2016 och 2018 ökade antalet häktade med 21 procent (mätt som antal inskrivna i häkte den 1 oktober respektive år). Att antalet häktade ökar beror på att fler personer utreds för allvarlig brottslighet som kan ge fängelsestraff. Det ökar domstolarnas behov av att veta om den misstänkte kan dömas till fängelse eller, på grund av en allvarlig psykisk störning, bör dömas till rättspsykiatrisk vård.

 

Antal expedierade utlåtanden efter rättspsykiatriska undersökningar (RPU) respektive år, totalt samt uppdelat på häktade personer och personer på fri fot och per rättspsykiatrisk undersökningsenhet

 201420152016201720182019Förändring % 2019 jmf 2018
RPU totalt44347147044852157310,0
- varav häktade32034034433238343112,5
Stockholm1711922011862332465,6
Göteborg14914814314615018523,3
- varav på fri fot1231311261161381422,9
Stockholm62747067728518,1
Göteborg484753496657- 13,6

Läs mer om rättspsykiatrisk undersökning här

Antal och andel (%) rättspsykiatriska undersökningar där den undersökte personen bedömdes ha en allvarlig psykisk störning (APS) vid gärningen, bland de rättspsykiatriska undersökningar som expedierades respektive år

Allvarlig psykisk störning20152016201720182019
Antal undersökta personer med allvarlig psykisk störning vid gärningen251257250291335
Andel undersökta personer med allvarlig psykisk störning vid gärningen av samtliga undersökta personer53%55%56%56%59%
Antal undersökta kvinnor med allvarlig psykisk störning vid gärningen3344313953
Andel undersökta kvinnor med allvarlig psykisk störning vid gärningen55%62%61%61%63%
Antal undersökta män med allvarlig psykisk störning vid gärningen218213219252282
Andel undersökta män med allvarlig psykisk störning vid gärningen53%53%55%55%58%

Läs mer om allvarlig psykisk störning här

Antal expedierade utlåtanden efter rättspsykiatriska undersökningar (RPU) uppdelat på häktade personer och personer på fri fot samt antal expedierade §7-intyg och per kön respektive år

  201420152016201720182019
Rättspsykiatrisk undersökning - HäktadeKvinnor293338383752
Män291307306294346379
Rättspsykiatrisk undersökning - Fri fot*Kvinnor202733132732
Män10310493103111110
§ 7-intyg**Kvinnor185165182155151181
Män111310751019100510301061
Uppgift saknas685122

*Fri fot betyder en person som ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning men som inte är häktad. Rör sig fritt ute och kommer in på bokade tider.

**§ 7-intyg Läs mer om paragraf 7-undersökning här

Datakälla: Psykbase, Portalen och Hypergene


Rättskemi

Antal expedierade ärenden till Polismyndigheten fortsätter att öka i antal. Ringa narkotikabrottsärenden har 2019 ökat med nästan 2 000 ärenden till cirka 39 500 ärenden. Våldsbrottsärenden har ökat från 1 316 ärenden 2018 till 1 621 ärenden 2019. Antalet rattfylleriärenden är i princip oförändrat och uppgick till 17 590 ärenden 2019.

Ärendekategori201520162017
20182019Förändring % 2019 jmf 2018
Rättsmedicinska ärenden5 5255 4655 37457825634-3
Polisärenden rattfylleri15 71816 33716 72617 54217 5900,3
Polisärenden, ringa narkotikabrott, eget bruk36 77533 42235 37037 47939 4735
Polisärenden, våldsbrott1 0521 149118013161 62123
Kriminalvårdsärenden21 05523 59026 27428 95728 689-1
Vård, narkotika8 4769 76211 42711 00811 0711
Vård, övrig utredning75862657655061712
Rättstoxikologiska yttranden6737347717898163
TOTALT90 03291 08597 698103 423105 5112

Läs mer om rättskemi här


Rättsgenetik

År 2019 har en minskat antal rättsgenetiska ärenden utretts jämfört med  2018. Minskningen beror främst på ett minskat ärendeinflöde från Migrationsverket. Antalet  faderskapsärenden  som beställs från kommunernas socialförvaltningar har också minskat. De senaste tio åren har antalet ärenden från socialförvaltningar halverats, vilket kan bero på ökad konkurrens från privata aktörer. Ärendeinflödet från privatpersoner, polis, domstolar och rättsmedicin ökar. Många av frågeställningarna från privatpersoner rör juridiska frågor där det inte finns lagstöd för en myndighet att ansvara för utredningen, till exempel moderskapsutredning. Utredningar av släktskap är de beställningar som ökat mest från Polismyndigheten, dessa ärenden kan till exempel röra släktskapsutredning mellan två spår från en brottsplats.

För statistik gällande rättsgenetiska ärenden hänvisar Rättsmedicinalverket till årsredovisningen för 2019

Läs mer om rättsgenetik här


Rättsmedicin

Det totala antalet förrättade obduktioner har under senare år uppgått till cirka 5 500 per år. Under 2018 ökade antalet förrättade obduktioner med sex procent. Under 2019 har antalet förrättade obduktioner uppgått till 5 600, vilket innebär en återgång till tidigare noterade nivåer och att ökningen under 2018 i nuläget betraktas som tillfällig.

Antal expedierade rättsmedicinska ärenden respektive år

Ärendetyp201420152016201720182019Förändring % 201 jmf 2018
Rättsmedicinsk obduktion*5 0555 8085 59753845 7585 586-3,0
Rättsmedicinsk likbesiktning**5112471042,9
Domstolsförhandling202208205199167166-0,6
Platsundersökning33474751496532,7

*Vid en rättsmedicinsk obduktion genomförs en obduktion av kroppens alla inre organ inklusive provtagning.

**Vid likbesiktning görs bara en yttre undersökning av kroppen.

Läs mer om rättsmedicin här

Antal expedierade rättsmedicinska obduktioner uppdelat på kön och dödssätt respektive år

 201420152016201720182019
Kvinnor
Olycksfall289332316281328298
Självmord337355351330355393
Avsiktligt vållad av annan213025292726
Oklart om avsikt förelegat122125118140119118
Sjukdom581644641650701666
Män
Olycksfall857107210229671021933
Självmord749888818812873896
Avsiktligt vållad av annan607283839270
Oklart om avsikt förelegat275263238233232208
Sjukdom168019111981185420041976

Läs mer om rättsmedicinska obduktioner här

Antal expedierade rättsintyg* uppdelat på kroppundersökning och rättsintyg, misstänkt gärningsperson och målsägande samt kön för respektive år

  201420152016201720182019
KroppsundersökningTotalt248722582208185515531502
Misstänkt gärningspersonKvinnor665964525270
Män 773660692620540544
Uppgift saknas515641900
MålsägandeKvinnor900883801678598527
Män636538563491362361
Uppgift saknas616247500
YttrandenTotalt295428132724279029553003
Misstänkt gärningspersonKvinnor512138612
Män5464707793113
Uppgift saknas551100
MålsägandeKvinnor119011951180124813291368
Män164014371377143315231510
Uppgift saknas60100832300
RättsintygTotalt544150714932464545084505

*Rättsintyg är ett läkarintyg om skador eller annat som kan ha betydelse vid utredning av ett misstänkt brott. Intyget är en del av bevismaterialet i ett brottmål och är ofta ett viktigt underlag i förundersökningen.

Läs mer om rättsintyg här

Källa: RättsBase.


Antalet donationsärenden och antalet tillvaratagna vävnader

Omkring 1 000 patienter i Sverige behöver årligen transplanteras med donerad vävnad. I samband med rättsmedicinska obduktioner är det möjligt att tillvarata vävnad och idag kommer cirka 25 procent av alla vävnadsdonationer i Sverige från någon av våra sex rättsmedicinska enheter.

 201420152016201720182019
Donatorer111961026969103
Hjärtklaffar442935182431
Hornhinnor785665445167
Hud292347252416
Hörselben48642
Temporalben503347293020
Forskning644334313050

Källa: Rättsbase.

Läs mer om vävnadsdonation här

 


Statistik medicinska åldersbedömningar

Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Idag finns det ingen medicinsk metod som kan fastställa en persons exakta ålder, men det finns flera metoder för att uppskatta ålder. Medicinska åldersbedömningar genomförs inom Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska verksamhet.

Rättsmedicinalverket startade verksamheten med medicinska åldersbedömningar i asylärenden i mitten av mars 2017, till en början i liten skala. Här presenterar vi uppgifter om hur många beställningar av medicinska åldersbedömningar vi fått från Migrationsverket och hur många utlåtanden om ålder som Rättsmedicinalverket har skickat till Migrationsverket.

Statistik 2019 

Antal ärendenMänKvinnorTotalt
Beställningar från Migrationsverket15582237
Skickade utlåtanden till Migrationsverket13069199
MänKvinnorTotal
Resultatet av utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre.8639125
Resultatet av utförd undersökning talar för att den undersökta är under 18 år.099
Resultatet av utförd undersökning talar möjligen för att den undersökta är under 18 år.44246
Resultatet av utförd undersökning tillåter ingen bedömning avseende den undersöktas ålder relativt 18-årsgränsen.01919
Summa: 13069199

 

Statistik 2018

Antal ärenden 
Beställningar från Migrationsverket508
Skickade utlåtanden till Migrationsverket1252
MänKvinnorTotal
Någon bedömning av den undersöktas ålder har inte varit möjlig att göra. 909
Resultatet av utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre.80789896
Resultatet av utförd undersökning talar för att den undersökta är under 18 år.01414
Resultatet av utförd undersökning talar möjligen för att den undersökta är under 18 år.2701271
Resultatet av utförd undersökning tillåter ingen bedömning avseende den undersöktas ålder relativt 18-årsgränsen.06262
Summa: 10861661252

 

Statistik 2017

Antal ärenden 
Beställningar från Migrationsverket10407
Skickade utlåtanden till Migrationsverket9617
MänKvinnorTotal
Någon bedömning av den undersöktas ålder har inte varit möjlig att göra. 63366
Resultatet talar för att den undersökta är 18 år eller äldre.78101978007
Resultatet talar möjligen för att den undersökta är 18 år eller äldre.119119
Resultatet talar möjligen för att den undersökta är under 18 år.1407181425
Summa: 92803379617

Läs mer om metoder för medicinska åldersbedömningar

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.